Ako importovať Google Tag Manager kontajner

Doba čítania: 4 min
Ako importovať GTM kontajner

Návody GTM by nemohli existovať bez funkcií exportu a importu v rámci nástroja Google Tag Manager. Možnosť extrahovať údaje kontajnera ako prenosný súbor nám pomáha spravovať viacero kontajnerov, vykonávať hromadné zmeny atď., a preto výrazne urýchľuje proces práce s GTM.

V tomto článku vám ukážem všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako exportovať a importovať kontajner Google Tag Manager.

Prečo je užitočný import Google Tag Manager kontajnerov?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mali zvážiť použitie importu kontajnerov v nástroji Google Tag Manager:

 • Implementácia rovnakých tagov, triggerov a premenných vo viacerých kontajneroch GTM. Predstavte si napríklad upratovaciu spoločnosť, ktorá má 10 webových stránok, ktoré vyzerajú veľmi podobne, a každá má svoj vlastný kontajner. Môžete postupovať dvoma spôsobmi:
  1. Všetky zmeny v GTM vykonáte ručne a tento proces zopakujete 10-krát (pretože kontajnerov je 10).
  2. Alebo kompletne nastavíte jeden kontajner, potom ho vyexportujete a importujete do ďalších 9 kontajnerov (+ vykonáte drobné úpravy, napr. zmeníte ID trackingu Google Analytics 4). Táto možnosť je samozrejme najlepšia.
 • Importovanie nových tagov, premenných a triggerov, ktoré vám boli zdieľané. Napríklad kolega vám pripravil úžasnú šablónu, ktorú používa pri svojich projektoch a ktorá mu ušetrí veľa času.
 • Importovanie hotových riešení, ktoré sú k dispozícii online.
 • Upravujete samostatné kontajnery GTM a využívate viaceré workspace-y, napríklad vo vývojarsky alebo testovací, a chcete exportovať údaje z jedného workspace-u a importovať ich do druhého.

Ako importovať Google Tag Manager kontajner?

Krok 1

Prejdite do administrátorskej časti kontajnera GTM a kliknite na položku Import Container.

krok 1
Krok 2

Vyberte súbor kontajnera (JSON), ktorý chcete importovať.

Krok 3

Vyberte workspace, do ktorého chcete súbor importovať. Ak netušíte, čo je to workspace, je pravdepodobné, že používate iba predvolený workspace. V takom prípade kliknite na tlačidlo “Existing” v časti “Choose workspace” a vyberte možnosť “Default workspace”.

vloženie kontajnera
Krok 4

Vyberte metódu importovania

 • Prepísať (Overwrite)
 • Zlúčiť (Merge)

Možnosť Prepísať (Overwrite) odstráni VŠETKY existujúce tagy, triggery a premenné a importuje všetko, čo je uložené v JSON súbore kontajnera (ktorý sa snažíte importovať).

Možnosť Zlúčiť (Merge) vám umožní zachovať existujúce tagy, triggery a premenné a len doplní nové. Ak zvolíte túto možnosť, budete sa musieť rozhodnúť, čo urobiť s konfliktnými tagmi (ktoré majú rovnaký názov). GTM vám ponúkne dve možnosti:

 • Prepísať (overwrite). Ak má premenná, tag alebo trigger v novom kontajneri rovnaký názov, ale obsah je iný, GTM odstráni starý a vloží nový.
 • Premenovať (rename). Ak má premenná, tag alebo trigger v novom kontajneri rovnaký názov, ale obsah je iný, GTM ponechá starý názov a nový premenuje (predstavte si to, ako keby ste kopírovali priečinok na notebooku: názov priečinka sa zmení na niečo ako Kópia priečinka (2)).

V závislosti od toho, ktorú možnosť vyberiete, nástroj Google Tag Manager zobrazí rýchly náhľad toho, ako sa tagy, triggery a premenné uložia alebo odstránia z kontajnera.

zmena tagov
Krok 5

Nakoniec kliknite na tlačidlo Confirm (Potvrdiť), čím dokončíte proces importu.

Obsahuje kontajner tagy GA4?

Ak kontajner, ktorý ste importovali, používa nástroj Google Analytics 4, budete musieť vybrať existujúci konfiguračný tag GA4 v tagoch eventoch GA4 tohto kontajnera. Ak ste napríklad importovali kontajner na sledovanie HTML5 audio prehrávača pre GA4, zobrazí sa tag eventu, ktorý vyzerá takto:

GA4 konfiguračny tag

Ako exportovať kontajner Google Tag Manager?

V administrátorskej časti GTM sa hneď pod možnosťou Importovať kontajner nachádza aj možnosť Exportovať kontajner. Kliknutím na ňu môžete vybrať verziu kontajnera, workspace a potom sa vygeneruje súbor JSON potrebný na import do iného kontajnera.

Majte na pamäti, že táto funkcia vyexportuje vždy celý kontajner, preto počas exportu nenechávajte v kontajneri nechcené tagy, triggery alebo premenné.

Zdielajte článok: